O nás

Kolej–klub z.s. navazuje na tradici dnes již neexistující firmy Kolej klub, s. r. o. založenou v Ústí nad Labem roku 1994 za účelem získání vyřazených historických vozidel určených k likvidaci. Základ občanského sdružení Kolej–klub, z. s. se začal utvářet již několik let před datem oficiálního vzniku v prostředí turnovského depa. Nicméně až v roce 2013 se skupina přátel rozhodla dát své činnosti úřední ráz, a tak Kolej–klub, z. s. oficiálně vznikl jako zájmové a dobrovolné sdružení sběratelů a příznivců historické dopravní techniky.

Hlavní činností Kolej-klub z.s. je získávání dalších ohrožených vozidel, jejich zachování s následnou renovací a sběrem informací o těchto vozidlech. Výsledkem této činnosti by mělo být uvedení těchto vozidel do výstavy či provozu schopného stavu a snaha o znovu oživení ochabujícího zájmu široké veřejnosti a především mladších generací o historickou dopravní techniku. Doplňkovou činností je snaha o získání a zachování dokumentace vztahující se k provozování železniční dopravy a její propagace nejen v Libereckém kraji.

Spolek je nyní majitelem motorového vozu M152.0604, opravil, udržuje a provozuje lokomotivu T334.0866 a v zápůjčce má 6 historických nákladních vozů. V areálu turnovského depa buduje železniční expozici, kterou ve vyhlášených termínech zpřístupňuje veřejnosti.

V případě, že se chcete aktivně účastnit zachování předmětů nejen železniční historie, jsou níže k dispozici stanovy sdružení a členská přihláška. Máte-li nějaký dotaz nebo nás chcete podpořit jiným způsobem, můžete nás kontaktovat na spojení uvedená zde.

 

Členové:

Ladislav Doškář Jirka Kroupa Pavel Láska
Hynek Posselt Lukáš Sloboda Ivana Šimůnková  
Pavel Havlíček Jan Resl Karel Trachta
Čestní členové: Josef Jandl
Václav Kostěnec
Aleš Smolík